Fairplay
   
   
   

Samenstelling Raad van Bestuur

Rudi Bott voorzitter uitbating
Jacky Bott ondervoorzitter sportieve activiteiten, Tennis Vlaanderen en communicatie
Gaston De Bie penningmeester onderhoud terreinen
Inge Seghers secretaris ledenadministratie, subsidies en verzekeringen
Tom Groen bestuurslid clubinfrastructuur en onderhoud
Georges Meeusen bestuurslid boekhouding en administratie
Tom Van Peel bestuurslid sponsoring en niet-sportieve activiteiten
Dave Meersman bestuurslid sportieve en niet-sportieve activiteiten
Julie Borms bestuurslid raadsvrouw, uitbating en administratie
Tess Troch bestuurslid communicatie en niet-sportieve activiteiten