1. Ziekenfondsen

Bijna alle ziekenfondsen verlenen een tussenkomst in het lidgeld voor sporters die bij een vereniging zijn aangesloten.
U kan de aanvraagformulieren hier downloaden.

De voorwaarden en de bedragen van tussenkomst kan u vinden op de websites van de respectievelijke mutualiteiten.
U dient de aanvragen ZELF in te vullen, alle bestuursleden en aangeduide personen mogen de aanvragen ondertekenen. Indien er geen bestuurslid aanwezig is mag je uw formulier ter ondertekening aan de toog afgeven en daarna OPHALEN, het bestuur zal/kan uw formulier niet doorsturen.

Christelijke Mutualiteit
aanvraagformulier

De Voorzorg (PV)
aanvraagformulier

Liberale Mutualiteiten
aanvraagformulier

Onafhankelijke Mutualiteiten
aanvraagformulier

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
aanvraagformulier

2. Sportcheques District Deurne

Wie kan van een sportcheque genieten?
U zit in een van volgende leeftijdscategorieën (op 1 januari van het aanvraagjaar):
- tussen 3 en 18 jaar
- tussen 18 en 26 jaar én student
- ouder dan 55 jaar
U woont in Deurne;
U voldoet u aan deze voorwaarden en wil u gebruik maken van de sportcheque, maak dan gebruik van één van de onderstaande links om uw sportcheque aan te vragen. Een sportcheque aanvragen kan van 9 januari tot en met 13 november 2017. Hou wel rekening met de deadlines die de clubs vooropstellen voor het binnenbrengen van de sportcheques. 

U kan de sportcheques ook aanvragen bij de sportantenne, in het districtshuis van Deurne